Bestuur MVDSS

Het bestuur van de Marius van der Sandt Stichting bestaat uit:

P.J.M. van Domburg, voorzitter

M.T.J. Huiswit, secretaris

S.H. Barten, penningmeester

M.A.L. Pluymackers, lid

Op grond van de statuten verdienen de bestuurders als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben statutair wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.