ANBI informatie

ANBI logo1-105x79• Marius van der Sandt Stichting
• RSIN nummer 851071958
• Correspondentieadres: Zwanenveld 2302, 6538 NW Nijmegen

De stichting heeft ten doel:
Het stimuleren van jonge fotografen om fotografische projecten te realiseren, die gericht zijn op natuur en landschap en die zowel fotografisch als inhoudelijk origineel zijn.
Het stimuleren van jonge fotografen die door middel van fotografische projecten ingrijpende veranderingen in natuur en landschap zichtbaar willen maken.
De stichting heeft als nevendoel het stimuleren van klassieke muziek.

De hoofdlijnen van het beleidsplan treft u aan in het hieronder vermelde beleidsplan 2014-2015.

Het beloningsbeleid:
Conform artikel 4.8 van de statuten van de Stichting genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen directie en evenmin personeel.

Het bestuursverslag van de uitgeoefende activiteiten treft u aan op de pagina Jaarstukken.